Delivery & Returns

Carriage prices (Europe)

Delivery costs 7,20 EUR

Once your package is sent, you will receive an e-mail with a tracking code which you can use to track your package. If you require help to make an online purchase, then please feel free to contact us by phone +421901744144 or send an email to info@diobo.eu.

Carriage prices (Slovakia)

Delivery is by GLS  and you must choose to either picking up the package in person or to a private address for 4 EUR, or for 4,50 EUR when selecting pay by delivery.

The delivery time in Slovakia is usually 2-3 weekdays. All of our have a track & trace number. When your package is sent, you will receive a track & trace number.

Returning items and right to cancel

You have the right to cancel your purchase without providing justification for a period of 30 days. If you have purchased several items in an order, you can choose to cancel your purchase of some or all of the items. Your right to cancel ends 30 days after you or a third party stated by you (however not the deliverer) has physically received the goods.

If you have ordered several items and we cannot deliver all of the items at the same time, your right to cancel begins from the date you or a third party stated by you (however not the deliverer) has physically received the last item. If the right to cancel period ends on a public holiday, Sunday, Saturday, Christmas Eve (24-26 December) or New Year’s Eve (31 December – January 1), the right to cancel period will be extended to the next weekday.

How to exercise your right to cancel

To exercise your right to cancel, write an e-mail stating that you are exercising your right to cancel and send it to: info@diobo.eu.

You cannot cancel or refuse to receive an item or refrain from collecting an item without at the same time having sent an e-mail stating you are exercising your right to cancel to info@diobo.eu.

Your cancellation is valid so long as you send your cancellation before the cancellation period has expired.

Returning items and associated costs

If you have decided to cancel your purchase, you must return the item to us without undue delay and by 14 days at the latest after you have informed us that you wish to cancel your purchase. The deadline will have been complied with if you return the item before the 14 days have expired.

Return items must be sent to:

Diobo s.r.o., Obchodná 48
81106 Bratislava, Slovakia

Your return package must also contain a copy of the order confirmation, invoice or other documentation showing your purchase.

Items cannot be returned as a collect on delivery and not to a collection point address and you must pay for the cost of returning them. You should also ensure that an item has been carefully packaged when you return it. You are personally liable for the package/items until we have received them. Therefore, save any postal receipts and any track and trace number.

Refunds with cancellation of purchase

When you cancel a purchase, we will refund all of the payments received from you for the purchase, including any delivery costs. However, this does not apply to the following:

If you have purchased several items in an order and only wish to cancel part of your purchase, we will not refund the delivery costs. If you have chosen a form of delivery that is more expensive than the cheapest form of delivery that we offer, you will not have the extra expense refunded.

We will refund the amount without unnecessary delay and under all circumstances by 14 days at the latest from the day we received your cancellation of order notification. However, we may withhold refunds until we have received the return items or until you have submitted documentation proving that the items have been returned.

We will reimburse your money using the same method of payment that you used with the original transaction unless you have expressly consented to another method of reimbursement. Under no circumstances will you have to pay any form of charge as a consequence of reimbursement.

Trying out an item and packaging

You will only be liable for any deterioration in the value of the item as a result of handling beyond what is necessary to determine its nature, properties and the way it functions.

You may normally examine an item in the same way that you would in the store. But you may not use it. If you have used it in a way that you may not or in a way that you are not able to do in a store and we cannot sell it again for its full price, you may expect that we deduct the depreciation value from the amount you shall have refunded.

If the item no longer has sale value, we will not refund the purchase amount.

Any item must be returned in its original packaging. You should also ensure that an item has been carefully packaged when you return it. You are personally liable for the package/items until we have received them. Therefore, save any postal receipts and any track and trace number.

Complaints – if there is something wrong with an item

As a consumer, you have a right to complain for a period of 24 months. This means that if the item has a defect and you complain promptly you have the initial right to have the item repaired or replaced. If this cannot be done or cannot be done within a reasonable period of time, you may have your money refunded or receive a reduction in the price, depending on the circumstances.

A defect is, for example, a defect in manufacture or materials or incorrect information about the item. But ordinary wear and tear or damage to the item caused by you, is not a defect. If you discover a defect, then you must submit a complaint to us “within a reasonable period of time”. We recommend that you complain as quickly as possible, especially if the damage has been caused by transport.

However, if you complain within two months of having discovered the defect, this is still a reasonable period of time. If the complaint is valid, we will refund reasonable and necessary carriage costs.

But if you believe that the item has a defect, then please supply us with as many details as possible about what the problem is.

Please take note that a returned item must always be in proper packaging and you must obtain a receipt of its shipment. Save postal receipts, including information about carriage costs and any track and trace number.

Complaints process

The EU Commission’s online complaints portal can also be used to submit a complaint. This is particularly relevant if as a consumer, you are resident in another EU country. Complaints may be submitted via http://ec.europa.eu/odr. When you submit a complaint, you must also supply our email address: info@diobo.eu.


Vrátenie tovaru


Diobo s.r.o.
Medená 110/23 811 02
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 51021781
DIČ: 2120565282
EU VAT: SK212056528

email: info@diobo.eu
tel: +421901744144


Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná.

V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu info@diobo.eu, alebo telefonicky na +421901744144 a uveďte číslo objednávky. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 14 pracovných dní na účet kupujúceho.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov.

V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 7 právo vrátiť tovar predávajúcemu do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, kontaktovať predávajúceho e-mailom na info@diobo.eu.

Zároveň je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to zaslaním v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu predávajúceho (Diobo s.r.o., Obchodná 48, 81106 Bratislava). Taktiež je potrebné vyplniť, vytlačiť a priložiť k tovaru [Formulár na odstúpenie od zmluvy], ktorý je možné stiahnuť v elektronickej podobe.

Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Po prijatí a prekontrolovaní tovaru spolu so všetkou dokumentáciou (podľa vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru) a po uznaní práva, vrátime kupujúcemu peňažné prostriedky prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 30 pracovných dní.

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.diobo.eu a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru a to informovaním na e-mail info@diobo.eu, alebo telefonicky. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

  • ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;
  • ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
  • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
  • ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
  • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho
(Diobo s.r.o., Obchodná 48, 81106 Bratislava).

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.